Nowości  Niebo  Zjawiska  Sprzęt  Wiedza    
 


AstronomiaAmatorska.pl > Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) to polskie stowarzyszenie zrzeszające zawodowych astronomów i popularyzujące astronomię.

Stowarzyszenie zostało założone w 1923 roku.

PTA organizuje konferencje astronomiczne, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz wydaje czasopismo astronomiczne Urania.

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego dostępna jest pod adresem www.pta.edu.pl.

AstronomiaAmatorska.pl na serwisach społecznościowych: